Lövet på Liljevalchs.

Här är Myran i färd med att mjölka bladlöss. De är så många så Myran har mat för lång tid framöver.

Du kunde under sommaren 2012 lägga ett bud på lövet och hjälpa till med att få pengar till Vi-skogen och plantera många träd i Afrika. Jag hoppas mina kryp trivs bra hos den nye ägaren.

Lövet visades på Liljevalchs under Hemslöjdens 100 årsjubileum 2012.