Servettring

Beställning på servettring med dopbarnets initialer