Malin Lysfoss Gunnerfeldt

Malin Lysfoss Gunnerfeldt som Lucia i Orsa ungdomskör 2005.
Hon bär en silverkrona som skänktes av föreningen Orsa Qvinnor till Orsa Kyrka.
Kronan är tillverkad av Per Myrström och formgiven av Ulla Faleij.
Årets Luciasmycke är i silver och titan.