Ovala ringar

Ovala ringar med olika ytstruktur. Ringarna är reglerbara.
Den första har en hamrad yta. Nummer två är ojämn, skrovlig i ytan. Den tredje är helt slät