Stora paket

Vad finns i paketet?
Ja, det vet jag inte men du kan ju gissa!
Silverpaket har koppar- eller silverband knutna om sig.
Ibland har jag mönster på pappret, som på det högra.
Alla paket blir olika, så du får verkligen ett eget unikt paket.

Paketet är ung. 1,5cm högt, med rosetten 2,5-3 cm.