Blad

Bladet visas på utställningen på Liljevalchs, Stockholm, sommaren 2012 när Hemslöjden firar 100 år

Ett stort blad med en liten myra som möter mängder av bladlöss.