Hjärtring

Hjärtat i mitten är utsågat, de andra är i relief.