Beställt kinesiskt tecken

Tecknet för kvinna beställt av en kund