Nalle

Porträtt av min Nalle.
God present för det lilla barnet

Nallekalas!
Mina Små Nallar dricker te spetsat med honung.

Nallarna under arbetets gång