Silverfisken

Silverfisken som var med på Historiska museet 1995
på utställningen Ädla tendenser-framtidens fornform

I katalogen stor att läsa: ”Silverfisken- urdjuret som följt människan genom årtusende. Våra förfäder såg dem hastigt försvinna. Märkliga varelser som påminner om de slingrande djuren på vikingarnas smycken.
Daggmasken – djuret som gör att jorden lever. Arbetar och slingrar sig fram genom historien. Visst kan det vara daggmasken som slingrar som dekorativa mönster på forntidens smycken. Nu får de slingra mellan maskorna på stickade plagg och ingen extra låsmekanism behövs. De fungerar i alla fall som brosch”