Blomma med blå agat

Brosch ung. 5 cm
I privat ägo