Grekiskt prästpar

Bild i emalj 20 x 30

i Folkparkernas ägo


Att leva är en konst
Att leva med konst gör det lättare!