Daggmaskar

Mina daggmaskar är skulpturer (i koppar och detalj i mässing)
som kan slingra fram på ett stickat eller glest vävtklädesplagg.
Masken är omkring 15 cm lång och ung. 2 mm tjock.
Jag har exprimenterat mycket med broscher utan pålödd låsmekanism,
där broschens form gör det möjligt att hålla den kvar på plagget.

"Daggmasken- djuret som gör att jorden lever. Arbetar och slingrar sig fram genom historien. Visst kan det vara daggmasken som slingrar sig fram som dekorativa mönster på forntidens smycken. Nu får de slingra mellan maskorna på stickade plagg och ingen extra låsmekanism behövs. De fungerar i alla fall som brosch."
Texten är ut katalogen till Historiska Museets utställning 1995
"Ädla tendenser-framtidens fornform"