Blombrosch

Klematisblomma i silver med guldpistill och ståndare i koppar.
Ung. 6-7 cm
I privat ägo