Min höna Agda

Agda är omkring 3 cm stor och fästes
med en nål och låsmekanism. Mina hönor är alla olika till utseendet, precis som våra riktiga, levande hönor är. De är stora personligheter.
Känner du till Lanthönsklubben? Föreningen ger ut tidningen "Hanegället" där står mycket intressant om våra gamla lantraser. Du kan läsa mer på www.kackel.se