Min höna Agda

Agda är omkring 3 cm stor och fästes
med en näl och nållås. Mina hönor är alla olika till utseendet, precis som våra riktiga, levande hönor är. De är stora personligheter.
Känner du till Lanthönsklubben, jag är medlem i den? Föreningen ger ut tidningen "Hanegället" där står mycket intressant om våra gamla lantraser. Du kan läsa mer på www.kackel.se