Silverbi

Bin är fantastiska djur som har fascinerat mej under många år.
Jag blev biodlare och det är en rolig och nyttig syssla. Sveriges biodlare är tyvärr inte många idag. Fler behövs, prova på! Det är både nyttigt och gott att arbeta i bigården.

I denna bigård finns också honungsbin i guld (se insekter)