Änglar

Hänge på kedja. Alla änglar ser olika ut. Höjd 3-10 cm.
Det finns även större och kraftigare änglar