Myten om ringen

Utstillingen "Myten om ringen" var på Nordens Hus i Reykjavik på
Island i 2005.