Små hjärtan

Öppen ring med små hjärtan oregelbundet placerade runt ringen.